Halkaisusylinterit, betonisakset ja purkusakset

Darda / Tankkileikkuri TC 120

Toteutus @ Netmaa.fi